Bộ 200 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch bằng lái xe máy 2020

Phần 2: Biển báo

Câu 101: Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Giải thích: Biển 1 cấm mô tô, biển 2 cấm ô tô. Không phải cấm xe gắn máy.

Câu 102: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 103: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

 1. Không biển nào. 
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biến.

Câu 104: Biển nào cấm quay đầu xe?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biến nào.
 4. Cả hai biển.

Câu 105: Biển nào cấm xe rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 106: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biến nào.

Câu 107: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 108: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 109:  Biển nào cho phép xe rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Câu 110: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 111: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 112: Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả ba biển.

Câu 113: Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 1 và 2.

Câu 114: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dùng lại?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả ba biển.

Câu 115: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 116: Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và biển 2.

Câu 117: Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 118: Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

 1. Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.
 2. Tốc độ tối thiểu cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.

Câu 119: Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

 1. Được phép.
 2. Không được phép.

Câu 120: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Câu 121: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 122: Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 123: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2. 
 3. Biến 3.
 4. Biển 1 và 3.

Câu 124: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 3. 
 3. Biến 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 125: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 126: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biến.

Câu 127: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

 1. Biến 1. 
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biến 3.

Câu 128: Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2. 
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 129: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

 1. Biển 1 và 2. 
 2. Biển 1 và 3. 
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biến.

Câu 130: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

 1. Biển 1 và 2. 
 2. Biển 1 và 3. 
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 131: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2. 
 3. Biến 3.
 4. Biến 1 và 3.

Câu 132: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

 1. Biển 1 và 2. 
 2. Biển 1 và 3. 
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 133: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2. 
 3. Biển 3.
 4. Biến 2 và 3.

Câu 134: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

 1. Biển 1 và 3. 
 2. Biển 2.
 3. Biến 3.

Câu 135: Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

 1. Biển 1 và 2. 
 2. Biển 1 và 3. 
 3. Biến 2 và 3.
 4. Cả ba biến.

Câu 136: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 1 và 3. 
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 137: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 138: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 139: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 140: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 141: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 142: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 143: Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2 và 3.
 3. Cả ba biển.

Câu 144: Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 145: Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 146: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 1. Báo hiệu đường có ổ gà, lồi lõm. 
 2. Báo hiệu đường có gờ giảm tốc phía trước.

Câu 147: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Câu 148: Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo” ?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 149: Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 150: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối đa cho phép”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biến 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 151: Hiệu lực của biển “Tốc độ tối đa cho phép” hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biên 1 và 2.

Câu 152: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối thiểu” ?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2. 
 3. Biến 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 153: Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 2 và 3.

Câu 154: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.  
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 155: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.
 4. Không biển nào.

Câu 156: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2. 
 3. Cả hai biển.
 4. Không biển nào.

Câu 157: Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật”?

 1. Biển 1. 
 2. Biển 2.
 3. Biến 3.

Câu 158: Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

 1. Dừng xe tại khu vực có trạm Cảnh sát giao thông. 
 2. Tiếp tục lưu thông với tốc độ bình thường. 
 3. Phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

Câu 159: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

 1. Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt. 
 2. Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt. 
 3. Báo hiệu cầu vượt liên thông.

Câu 160: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

 1. Vạch 1. 
 2. Vạch 2. 
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 2.

Câu 161: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

 1. Vạch 1. 
 2. Vạch 2. 
 3. Vạch 3.
 4. Cả 3 vạch.

Câu 162: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

 1. Vạch 1. 
 2. Vạch 2. 
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 3.

Câu 163: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

 1. Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.
 2. Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.

Câu 164: Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

 1. Vạch 1. 
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và vạch 3.

2 thoughts on “Bộ 200 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch bằng lái xe máy 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *