Bộ 200 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch bằng lái xe máy 2020

Phần 3: Giải sa hình

Câu 165: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

 1. Vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng. 
 2. Báo cho người điều khiển được dùng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông. 
 3. Dùng để xác định vị trí giữa các phương tiện trên đường.

Câu 166: Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô
 2. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con
 3. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô

Câu 167: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe con, mô tô, 
 2. Xe con, xe tải, mô tô, 
 3. Mô tô, xe con, xe tải.
 4. Xe con, mô tô, xe tải.

Câu 168: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

 1. Mô tô.
 2. Xe con.

Câu 169: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Mô tô.
 2. Xe cứu thương.

Câu 170: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

 1. Xe con và xe khách.
 2. Mô tô.

Câu 171: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, xe tải, mô tô. 
 2. Xe tải, xe con, mô tô.
 3. Xe khách, xe con, mô tô.

Câu 172: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con. 
 2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con. 
 4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Câu 173: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe tải. 
 2. Xe con và mô tô,
 3. Cả ba xe.
 4. Xe con và xe tải.

Câu 174: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

 1. Cả ba hướng.
 2. Chỉ hướng 1 và 3. 
 3. Chỉ hướng 1.

Câu 175: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Cả hai xe. 
 2. Không xe nào vi phạm.
 3. Chỉ xe mô tô vi phạm.
 4. Chỉ xe tải vi phạm.

Câu 176: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Chỉ mô tô.
 2. Chỉ xe tải.
 3. Cả ba xe.
 4. Chỉ mô tô và xe tải.

Câu 177: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

 1. Đúng.
 2. Không đúng.

Câu 178: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Xe con.
 2. Xe mô tô.

Câu 179: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe con (A), mô tô, xe con (B), xe đạp. 
 2. Xe con (B), xe đạp, mô tô, xe con (A). 
 3. Xe con (A), xe con (B), mô tô + xe đạp. 
 4. Mô tô + xe đạp, xe con (A), xe con (B).

Câu 180: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Mô tô. 
 2. Xe con.

Câu 181: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe khách. 
 2. Mô tô. 
 3. Xe con.
 4. Xe con và mô tô.

Câu 182: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thắng. 
 2. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải. 
 3. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Câu 183: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

 1. Mô tô, xe con. 
 2. Xe con, xe tải. 
 3. Mô tô, xe tải.
 4. Cả ba xe.

Câu 184: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 1. Chỉ xe khách, mô tô, 
 2. Tất cả các loại xe trên. 
 3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Câu 185: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

 1. Cả ba hướng. 
 2. Hướng 1 và 2.
 3. Hướng 1 và 3.
 4. Hướng 2 và 3.

Câu 186: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô. 
 2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô. 
 3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Câu 187: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con (E), mô tô (c). 
 2. Xe tải (A), mô tô (D).
 3. Xe khách (B), mô tô (C).
 4. Xe khách (B), mô tô (D).

Câu 188: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con (B), mô tô (C). 
 2. Xe con (A), mô tô (C). 
 3. Xe con (E), mô tô (D).
 4. Tất cả các loại xe trên.

Câu 189: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

 1. Cho phép.
 2. Không được vượt.

Câu 190: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe mô tô.
 2. Xe ô tô con. 
 3. Không xe nào vi phạm. 
 4. Cả hai xe.

Câu 191: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con. 
 2. Xe tải.
 3. Xe con, xe tải.

Câu 192: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe con. 
 2. Xe khách, xe con.
 3. Xe khách, xe tải.

Câu 193: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe tải, xe khách, xe mô tô. 
 3. Xe khách, xe mô tô, xe con.
 4. Cả bốn xe.

Câu 194: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, mô tô.
 2. Xe khách, mô tô. 
 3. Xe tải, xe con.
 4. Mô tô, xe con.

Câu 195: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 1. Xe của bạn, mô tô, xe con. 
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô, 
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Câu 196: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 1. Xe của bạn, mô tô, xe con. 
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô. 
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Câu 197: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp. 
 2. Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp. 
 3. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe đạp.

Câu 198: Xe nào dùng đúng theo quy tắc giao thông?

 1. Xe con. 
 2. Xe mô tô.
 3. Cả 2 xe đều đúng.

Câu 199: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Quan sát nếu thấy không có tầu thì tăng tốc cho xe vượt qua đường sắt. 
 2. Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn. 
 3. Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.

Câu 200: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

 1. Vượt về phía bên phải để đi tiếp. 
 2. Giảm tốc độ chờ xe container rẽ xong rồi tiếp tục đi. 
 3. Vượt về phía bên trái để đi tiếp.

Trên đây là 200 câu hỏi lý thuyết kèm đáp án trong bộ đề thi sát hạch lái xe máy A1 của Sở giao thông vận tải. Trung tâm hỗ trợ thi bằng lái xe Hà nội xin chúc anh chị thi đỗ 20/30 phần thi lý thuyết của mình.

2 thoughts on “Bộ 200 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch bằng lái xe máy 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *