150 Câu hỏi Lý thuyết thi bằng lái xe máy A1 có kèm đáp án

150 Câu hỏi Lý thuyết thi bằng lái xe máy A1 có kèm đáp án

Phần 2: Biển báo (từ câu 81 đến câu 115)

Câu 81: Biển nào cấm người đi bộ?

 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 3
 3. Biển 2.
 4. Biển 2 và 3.

Đáp án: 3

Câu 82: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

 1. Biển 1.
 2. Biển 3.
 3. Biển 2.
 4. Biển 1 và 3.

Đáp án: 1

Câu 83: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 84: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 1.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 85: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 86: Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

 1. Biển 2.
 2. Biển 1.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 87: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 1

Câu 88: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 89: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

 1. Biển 3.
 2. Biển 1.
 3. Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 90: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Cả ba biển.
 4. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 91: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 2.
 4. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 92: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 93: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

 1. Biển 1.
 2. Biển 3.
 3. Biển 2.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 94: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

 1. Biển 1.
 2. Biển 3.
 3. Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 95: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 96: Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 97: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 98: Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 2 và 3.

Đáp án: 3

Câu 99: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 100: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 101: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

 1. Không biển nào.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 102: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 103: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 104: Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

 1. Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.
 2. Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Đáp án: 1

Câu 105: Biển nào cấm quay xe?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Đáp án: 1,2

Câu 106: Biển nào cấm xe rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 1

Câu 107: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Đáp án: 2

Câu 108: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 109: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 1 và 2.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 110: Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?

 1. Được phép.
 2. Không được phép.

Đáp án: 2

Câu 111: Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

 1. Có.
 2. Không.

Đáp án: 1

Câu 112: Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

 1. Biển 2 và 3.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 113: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 114: Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 1

Câu 115: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 2.

Đáp án: 3

Xem tiếp phần 3 Giải Sa hình (từ câu 116 đến 150) ở trang 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Notice: Undefined variable: user_display_name in /home/zingtruy/thibanglaixe.com.vn/wp-content/plugins/secure-copy-content-protection/public/class-secure-copy-content-protection-public.php on line 1038
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này
incon facebookTư Vấn Ngay Qua Facebook