150 Câu hỏi Lý thuyết thi bằng lái xe máy A1 có kèm đáp án

150 Câu hỏi Lý thuyết thi bằng lái xe máy A1 có kèm đáp án

Phần 3: Giải Sa hình (từ câu 116 đến 150) 

Câu 116: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
 1. Xe tải, xe lam, xe con, mô tô.
 2. Xe tải, mô tô, xe lam, xe con.
 3. Xe lam, xe tải, xe con, mô tô.
 4. Mô tô, xe lam, xe tải, xe con.
Đáp án: 2
Câu 117: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
 1. Xe tải, xe lam, mô tô.
 2. Xe lam, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe lam, xe tải.
 4. Xe lam, mô tô, xe tải.
Đáp án: 3
Câu 118: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?
 1. Mô tô.
 2. Xe con.
Đáp án: 2

 

Câu 119: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
 1. Xe lam, xe cứu thương, xe con.
 2. Xe cứu thương, xe con, xe lam.
 3. Xe con, xe lam, xe cứu thương.
Đáp án: 1
Câu 120: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
 1. Mô tô.
 2. Xe cứu thương.

Đáp án: 2

Câu 121: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?
 1. Xe con và xe khách
 2. Mô tô.
Đáp án: 1
Câu 122: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?
 1. Xe khách, mô tô.
 2. Xe tải, mô tô.
 3. Xe con, xe tải.
Đáp án: 3
Câu 123: Các xe đi theo mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
 1. Xe khách, xe tải, mô tô.
 2. Xe tải, xe con, mô tô.
 3. Xe khách, xe con, mô tô.
Đáp án: 1
Câu 124: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
 1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.
 4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.
Đáp án: 3
Câu 125: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe tải.
 2. Xe con và mô tô.
 3. Cả ba xe.
 4. Xe con và xe tải.
Đáp án: 1
Câu 126: Xe nào được quyền đi trước?
 1. Xe tải.
 2. Xe con.
 3. Xe lam.
Đáp án: 2
Câu 127: Theo mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?
 1. Cả ba hướng.
 2. Hướng 1 và 3.
 3. Chỉ hướng 1.
Đáp án: 1
Câu 128: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?
 1. Cả hai xe.
 2. Không xe nào vi phạm.
 3. Chỉ xe mô tô vi phạm.
 4. Chỉ xe tải vi phạm.
Đáp án: 1
Câu 129: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?
 1. Mô tô.
 2. Xe tải.
 3. Cả ba xe.
 4. Mô tô và xe tải.
Đáp án: 3
Câu 130: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?
 1. Đúng.
 2. Không đúng.
Đáp án: 2
Câu 131: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
 1. Xe lam.
 2. Xe xích lô.
Đáp án: 2
Câu 132: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
 1. Xe lam, mô tô, xe con, xe đạp.
 2. Xe con, xe đạp, mô tô, xe lam.
 3. Xe lam, xe con, mô tô + xe đạp
 4. Mô tô + xe đạp, xe lam, xe con.
Đáp án: 4
Câu 133: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
 1. Mô tô.
 2. Xe con.
Đáp án: 1
Câu 134: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
 1. Xe khách.
 2. Mô tô.
 3. Xe con.
 4. Xe con và mô tô.
Đáp án: 3
Câu 135: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
 1. Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.
 2. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.
 3. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.
Đáp án: 3
Câu 136: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?
 1. Mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe tải.
 3. Mô tô, xe tải.
 4. Cả ba xe.
Đáp án: 3
Câu 137: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?
 1. Xe khách, mô tô.
 2. Tất cả các loại xe trên.
 3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.
Đáp án: 2
Câu 138: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi.
 1. Cả ba hướng.
 2. Hướng 1 và 2.
 3. Hướng 1 và 3.
 4. Hướng 2 và 3.
Đáp án: 3
Câu 139: Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
 1. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.
 2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.
 3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.
Đáp án: 2
Câu 140: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
 1. Xe con (E), mô tô (C).
 2. Xe tải (A), mô tô (D).
 3. Xe khách (B), mô tô (C).
 4. Xe khách (B), mô tô (D).
Đáp án: 1
Câu 141: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
 1. Xe con (B), mô tô (C).
 2. Xe con (A), mô tô (C).
 3. Xe con (E), mô tô (D).
 4. Tất cả các loại xe trên.
Đáp án: 3
Câu 142: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?
 1. Xe khách, mô tô.
 2. Xe tải, mô tô.
 3. Xe con, xe tải.
Đáp án: 3
Câu 143: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?
 1. Cho phép.
 2. Không được vượt.
Đáp án: 2
Câu 144: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
 1. Xe mô tô.
 2. Xe ô tô con.
 3. Không xe nào vi phạm.
Đáp án: 1,2
Câu 145: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
 1. Xe con.
 2. Xe tải.
 3. Xe con, xe tải.
Đáp án: 2
Câu 146: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
 1. Xe tải, xe con.
 2. Xe khách, xe con.
 3. Xe khách, xe tải.
Đáp án: 3
Câu 147: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.
 3. Xe khách, xe mô tô, xe con.
 4. Cả bốn xe.
Đáp án: 2
Câu 148: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?
 1. Xe tải, mô tô.
 2. Xe khách, mô tô.
 3. Xe tải, xe con.
 4. Mô tô, xe con.
Đáp án: 2
Câu 149: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.
Đáp án: 3
Câu 150: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?
 1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.
Đáp án: 2
Trên đây là bộ 150 câu hỏi thi lý thuyết kèm đáp án. Trung tâm thi bằng lái xe Hà Nội Chúc các em thi đỗ 20/20
Sau đó thì các em đăng kí tự học tự thi hoặc cần hỗ trợ thêm phần nào thì cứ tham khảo kỹ tại link bên dưới nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

incon facebookTham Gia Nhóm FB Học Lái Xe