Bộ đề 365 câu hỏi lý thuyết kèm đáp án đề thi sát hạch xe máy hạng A2

Bộ đề 365 câu hỏi lý thuyết kèm đáp án đề thi sát hạch xe máy hạng A2

Phần 2: Biển báo (từ câu 171 đến câu 270) ở trang bên 

Câu 171: Biển nào cấm người đi bộ?

 1. Biển 1
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2.
 4. Biển 2 và 3

Đáp án: 3

Câu 172: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

 1. Biển 1
 2. Biển 3.
 3. Biển 2
 4. Biển 1 và 3

Đáp án: 1

Câu 173: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

 1. Biển 1
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 3
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 174: Biển nào cấm mọi loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô 2 bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

 1. Biển 1
 2. Biển 2.
 3. Biển 1 và 3
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 1

Câu 175: Biển nào cấm ôtô tải?

 1. Cả ba biển
 2. Biển 2 và 3
 3. Biển 1 và 3
 4. Biển 1 và 2

Đáp án: 4

Câu 176: Biển nào cấm máy kéo?

 1. Biển 2 và 3
 2. Biển 1 và 3
 3. Cả ba biển
 4. Biển 1

Đáp án: 1

Câu 177: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

 1. Biển 1 và 2
 2. Biển 2 và 3
 3. Biển 1
 4. Cả ba biển

Đáp án: 2

Câu 178: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 179: Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

 1. Biển 2.
 2. Biển 1.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 180: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 1

Câu 181: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 182: Biển nào báo hiệu cửa chui?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 183: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

 1. Biển 3.
 2. Biển 1.
 3. Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 184: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Cả ba biển.
 4. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 185: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 2.
 4. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 186: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 187: Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp?

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Cả ba biển.
 4. Biển 1 và 2.

Đáp án: 4

Câu 188: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Cả ba biển.
 4. Biển 1 và 3.

Đáp án: 2

Câu 189: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu

 1. Biển 1.
 2. Biển 3.
 3. Biển 2.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 190: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

 1. Biển 1.
 2. Biển 3.
 3. Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 191: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 192: Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 193: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 194: Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 2 và 3.

Đáp án: 3

Câu 195: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 196: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 197: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

 1. Không biển nào.
 2. Biển 1 và 2 .
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 198: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 199: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 200: Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực thế nào?

 

 1. Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.
 2. Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Đáp án: 1

Câu 201: Biển nào cho phép ôtô con được vượt?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 3.

Đáp án: 4

Câu 202: Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

 1. Biển 2.
 2. Biển 1.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 203: Biển nào cấm ô tô tải vượt?

 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Biển 2 và 3.

Đáp án: 4

Câu 204: Biển nào cấm quay xe?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Đáp án: 1,2

Câu 205: Biển nào cấm xe rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 1

Câu 206: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Đáp án: 2

Câu 207: Biển nào cho phép xe rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Đáp án: 3

Câu 208: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 2

Câu 209: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 2

Câu 210: Biển nào là biển báo hiệu cấm đi ngược chiều?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 211: Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 1

Câu 212: Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 2 

Câu 213: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 214: Trong các trường hợp dưới đây, người lái xe phải xử lý như thế nào khi gặp biển 2 “STOP”?

 1. Dừng lại theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông khi có tàu hỏa sắp chạy qua.
 2. Dừng lại khi có xe đi ngược chiều trên cầu hẹp, khi trên đường có nguy cơ mất an toàn giao thông.
 3. Không phải dừng lại khi gặp hai trường hợp trên.

Đáp án: 1,2

Câu 215: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 1

Câu 216: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

 1. Biển 1
 2. Biển 2
 3. Không biển nào.

Đáp án: 3

Câu 217: Biển nào báo hiệu hướng đi thẳng phải theo?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 218: Biển nào báo hiệu đường một chiều?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Đáp án: 2

Câu 219: Trong các biển dưới đây biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối đa?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 1

Câu 220: Trong các biển dưới đây biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối thiểu?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 221: Trong các biển dưới đây biển nào là biển báo hết mọi lệnh cấm?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 222: Biển nào báo hiệu đường dành cho ô tô?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 223: Biển nào báo hiệu hết đường dành cho ô tô?

 1. Biển 2.
 2. Biển 1.

Đáp án: 1

Câu 224: Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào, trừ ôtô và môtô?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Đáp án: 1

Câu 225: Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Không biển nào.

Đáp án: 3

Câu 226: Biển nào không cho phép rẽ phải?

 1. Biển 1.
 2. Biển 3.
 3. Biển 2.
 4. Biển 1 và 3.

Đáp án: 1

Câu 227: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 1 và 2.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 228: Biển nào được đặt trước ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 2.
 3. Biển 1 và 3.

Đáp án: 3

Câu 229: Biển nào được đặt sau ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư trước mặt biển?

 1. Biển 1.
 2. Biển 3.
 3. Biển 2.

Đáp án: 3

Câu 230: Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

 1. Được phép.
 2. Không được phép.

Đáp án: 2

Câu 231: Biển nào hạn chế kích thước chiều cao của xe và hàng?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 232: Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?

 1. Cho phép ô tô có tải trọng trục lớn hơn 7 tấn đi qua.
 2. Cho phép ô tô có trọng lượng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua.

Đáp án: 2

Câu 233: Biển số 3 có ý nghĩa như thế nào?

 1. Cấm các loại xe có trọng lượng toàn bộ (xe và hàng) trên 10 tấn đi qua.
 2. Hạn chế tải trọng hàng hóa chở trên xe.
 3. Hạn chế trọng lượng trên trục xe.

Đáp án: 1

Câu 234: Biển này có ý nghĩa gì?

 1. Chỉ hướng đi.
 2. Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường.
 3. Chỉ hướng đường.

Đáp án: 2

Câu 235: Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Đáp án: 1,2

Câu 236: Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không?

 1. Được đi vào.
 2. Không được đi vào.

Đáp án: 1

Câu 237: Biển nào không có hiệu lực đối với ôtô tải không kéo moóc?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Cả ba biển.
 4. Biển 1 và 3.

Đáp án: 1

Câu 238: Biển nào cấm máy kéo?

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Cả ba biển.
 4. Biển 2 và 3.

Đáp án: 4

Câu 239: Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?

 1. Được phép.
 2. Không được phép.

Đáp án: 2

Câu 240: Biển này có hiệu lực đối với xe môtô hai, ba bánh không?

 1. Có.
 2. Không.

Đáp án: 1

Câu 241: Biển này có ý nghĩa gì?

 1. Cấm xe cơ giới (trừ xe ưu tiên theo Luật định) đi thẳng.
 2. Cấm xe ô tô và mô tô (trừ xe ưu tiên theo Luật định) đi về bên trái và bên phải.
 3. Hướng trái và phải không cấm xe cơ giới.

Đáp án: 2

Câu 242: Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

 1. Báo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi.
 2. Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển.
 3. Báo cấm dùng còi có độ vang xa 500m.

Đáp án: 2

Câu 243: Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này người lái xe có được phép bấm còi không?

 1. Được phép.
 2. Không được phép.

Đáp án: 2

Câu 244: Biển này có ý nghĩa gì?

 1. Cấm dừng xe về hướng bên phải.
 2. Cấm đỗ xe và cấm dừng xe theo hướng bên phải.
 3. Được phép đỗ xe và dừng xe theo hướng bên phải.

Đáp án: 2

Câu 245: Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

 1. Không được phép.
 2. Được phép.

Đáp án: 1

Câu 246: Gặp biển này, xe ôtô sơ mi rơ moóc có tổng chiều dài lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào không?

 1. Không Được phép.
 2. Được phép.

Đáp án: 1

Câu 247: Xe ôtô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ xe, tổng số chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

 1. Không được phép.
 2. Được phép.

Đáp án: 1

Câu 248: Biển nào cấm xe đạp đi vào?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 249: Biển nào báo hiệu đường dành cho xe thô sơ?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 250: Biển nào báo hiệu phần đường cho người tàn tật?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 251: Biển nào cấm xe tải vượt?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Đáp án:1,2

Câu 252: Biển nào xe ôtô con được phép vượt?

 1. Biển 2.
 2. Biển 1.

Đáp án: 1

Câu 253: Biển nào báo hiệu đường đôi?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 254: Biển nào báo hiệu đường đôi?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 3

Câu 255: Biển nào báo hiệu hết đường đôi?

 1. Biển 2.
 2. Biển 1.
 3. Biển 3.

Đáp án: 3

Câu 256: Biển nào báo hiệu hết đường cao tốc?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3

Đáp án: 2

Câu 257: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường 2 chiều?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 1

Câu 258: Biển nào báo hiệu đường 2 chiều?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 259: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường 2 chiều?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 260: Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

 1. Biển 2 và 3.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả ba biển.

Đáp án: 3

Câu 261: Biển nào báo hiệu chú ý chướng ngại vật?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Cả ba biển.

Đáp án: 2

Câu 262: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 263: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

 1. Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt.
 2. Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt.
 3. Báo hiệu cầu vượt liên thông.

Đáp án: 3

Câu 264: Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Đáp án: 1

Câu 265: Biển nào báo hiệu đường hầm?

 1. Cả ba biển.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 2.

Đáp án: 3

Câu 266: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 2.

Đáp án: 3

Câu 267: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

 1. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đỗ xe theo giờ trên các tuyến đường đối ngoại.
 2. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
 3. Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

Đáp án: 1

Câu 268: Biển số 3 có ý nghĩa gì?

 1. Biển chỉ dẫn khu vực cấm đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
 2. Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
 3. Biển chỉ dẫn khu vực hạn chế tốc độ tối đa trên các tuyến đường đối ngoại.
 4. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đỗ xe theo giờ trên các tuyến đường đối ngoại.

Đáp án: 3

Câu 269: Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ôtô khách?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 2

Câu 270: Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Đáp án: 3

Xem tiếp Phần 3: Giải Sa hình (từ câu 271 đến 365) ở trang bên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

incon facebookTham Gia Nhóm FB Học Lái Xe