Bộ đề 365 câu hỏi lý thuyết kèm đáp án đề thi sát hạch xe máy hạng A2

Bộ đề 365 câu hỏi lý thuyết kèm đáp án đề thi sát hạch xe máy hạng A2

Phần 3: Giải Sa hình (từ câu 271 đến 365)

Câu 271: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe lam, xe con, mô tô.
 2. Xe tải, mô tô, xe lam, xe con.
 3. Xe lam, xe tải, xe con, mô tô.
 4. Mô tô, xe lam, xe tải, xe con.

Đáp án: 2

Câu 272: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe công an, xe con, xe tải, xe lam.
 2. Xe công an, xe lam, xe con, xe tải.
 3. Xe công an, xe tải, xe lam, xe con.
 4. Xe con, xe công an, xe tải, xe lam.

Đáp án: 1

Câu 273: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe công an, xe khách, xe con.
 2. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.
 3. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
 4. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.

Đáp án: 4

Câu 274: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe lam, mô tô.
 2. Xe lam, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe lam, xe tải.
 4. Xe lam, mô tô, xe tải.

Đáp án: 3

Câu 275: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 1. Xe con.
 2. Xe tải.

Đáp án: 1

Câu 276: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

 1. Mô tô.
 2. Xe con.

Đáp án: 2

Câu 277: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe lam, xe cứu thương, xe con.
 2. Xe cứu thương, xe con, xe lam.
 3. Xe con, xe lam, xe cứu thương.

Đáp án: 1

Câu 278: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con.
 2. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con.
 3. Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa.

Đáp án: 2

Câu 279: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

 1. Mô tô.
 2. Xe cứu thương.

Đáp án: 2

Câu 280: Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

 1. Xe khách.
 2. Xe tải.
 3. Xe con.

Đáp án: 1

Câu 281: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe con.
 2. Xe tải.

Đáp án: 1

Câu 282: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Xe công an.
 2. Xe chữa cháy.

Đáp án: 2

Câu 283: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

 1. Xe con và xe khách.
 2. Mô tô.

Đáp án: 1

Câu 284: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, mô tô.
 2. Xe tải, mô tô.
 3. Xe con, xe tải.

Đáp án: 3

Câu 285: Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

 1. Xe công an.
 2. Xe quân sự.

Đáp án: 2

Câu 286: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông ?

 1. Hướng 2, 3, 4.
 2. Chỉ hướng 1.
 3. Hướng 1 và 2.
 4. Hướng 3 và 4.

Đáp án: 2

Câu 287: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

 1. Xe khách, xe tải, mô tô.
 2. Xe tải, xe con, mô tô.
 3. Xe khách, xe con, mô tô.

Đáp án: 1

Câu 288: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.
 3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.
 4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Đáp án: 3 

Câu 289: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?

 1. Xe tải.
 2. Cả ba xe.
 3. Xe con và mô tô.
 4. Xe con và xe tải.

Đáp án: 1

Câu 290: Xe nào được quyền đi trước?

 1. Xe tải.
 2. Xe con.
 3. Xe lam.

Đáp án: 2

Câu 291: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

 1. Cả ba hướng.
 2. Hướng 1 và 3.
 3. Chỉ hướng 1.

Đáp án: 1

Câu 292: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Cả hai xe.
 2. Mô tô.
 3. Xe tải.
 4. Không xe nào vi phạm.

Đáp án: 1

Câu 293: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Mô tô.
 2. Cả ba xe.
 3. Xe tải.
 4. Mô tô và xe tải.

Đáp án: 2

Câu 294: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

 1. Đúng.
 2. Không đúng.

Đáp án: 2

Câu 295: Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

 1. Hướng 2 và 5
 2. Chỉ hướng 1

Đáp án: 2

Câu 296: Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

 1. Hướng 1 và 2.
 2. Chỉ hướng 1.
 3. Hướng 1 và 4.
 4. Hướng 2 và 3.

Đáp án: 4

Câu 297: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

 1. Cả hai xe đều không đúng.
 2. Xe con.
 3. Xe khách.

Đáp án: 2,3

Câu 298: Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

 1. Hướng 2 và 3.
 2. Hướng 1, 2 và 3.
 3. Hướng 1 và 3.

Đáp án: 1

Câu 299: Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

 1. Không.
 2. Vi phạm.

Đáp án: 2

Câu 300: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 1. Xe khách.
 2. Xe tải.

Đáp án: 1

Câu 301: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Xe lam
 2. Xe xích lô

Đáp án: 2

Câu 302: Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

 1. Không đúng
 2. Đúng

Đáp án: 1

Câu 303: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe ô tô con được phép đi?

 1. Hướng 1
 2. Hướng 1, 3 và 4
 3. Hướng 2, 3 và 4
 4. Cả bốn hướng

Đáp án: 2

Câu 304: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe lam, mô tô, xe con, xe đạp
 2. Xe con, xe đạp, mô tô, xe lam
 3. Xe lam, xe con, mô tô + xe đạp
 4. Mô tô + xe đạp, xe lam, xe con

Đáp án: 4

Câu 305: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

 1. Chỉ hướng 1.
 2. Hướng 1, 3 và 4.
 3. Hướng 1, 2 và 3.
 4. Cả bốn hướng.

Đáp án: 1

Câu 306: Những hướng nào xe tải được phép đi?

 1. Cả ba hướng.
 2. Hướng 2 và 3.

Đáp án: 2

Câu 307: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

 1. Chỉ hướng 1.
 2. Hướng 1 và 4.
 3. Hướng 1 và 5.
 4. Hướng 1, 4 và 5.

Đáp án: 3

Câu 308: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

 1. Cả bốn hướng.
 2. Trừ hướng 2.
 3. Hướng 2, 3 và 4.
 4. Trừ hướng 4.

Đáp án: 2

Câu 309: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Mô tô.
 2. Xe con.

Đáp án: 1

Câu 310: Ôtô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

 1. Không vi phạm.
 2. Vi phạm.

Đáp án: 2

Câu 311: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe khách.
 2. Mô tô.
 3. Xe con.
 4. Xe con và mô tô.

Đáp án: 3

Câu 312: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Các xe ở phía tay phải và tay trái người điều khiển được phép đi thẳng.
 2. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.
 3. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Đáp án: 3

Câu 313: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

 1. Mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe tải.
 3. Mô tô, xe tải.
 4. Cả ba xe

Đáp án: 2

Câu 314: Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

 1. Đúng.
 2. Không đúng.

Đáp án: 1 

Câu 315: Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải.
 2. Cả hai xe.
 3. Xe con.

Đáp án: 3

Câu 316: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe chữa cháy.
 2. Xe tải.
 3. Cả hai xe.

Đáp án: 2

Câu 317: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, xe tải, xe con.
 2. Xe con và xe tải, xe khách
 3. Xe tải, xe khách, xe con.

Đáp án: 3

Câu 318: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe khách và xe tải, xe con.
 2. Xe tải, xe khách, xe con.
 3. Xe con, xe khách, xe tải.

Đáp án: 1

Câu 319: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

 1. Cả bốn hướng.
 2. Hướng 1 và 2.
 3. Trừ hướng 4.

Đáp án: 3

Câu 320: Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

 1. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe con, xe khách và xe công an, xe tải.
 3. Xe công an, xe con, xe khách, xe tải.
 4. Xe con,xe tải, xe khách, xe công an.

Đáp án: 1

Câu 321: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

 1. Cả bốn hướng.
 2. Hướng 1, 2 và 3.
 3. Hướng 1 và 4.

Đáp án: 3

Câu 322: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 1. Chỉ xe khách, mô tô.
 2. Tất cả các loại xe trên.
 3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Đáp án: 2

Câu 323: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

 1. Cả ba hướng.
 2. Hướng 1 và 2.
 3. Hướng 1 và 3.
 4. Hướng 2 và 3.

Đáp án: 3

Câu 324: Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào cho đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe công an, xe quân sự, xe ô tô + mô tô.
 2. Xe quân sự, xe công an, xe ô tô + mô tô.
 3. Xe ô tô + mô tô, xe quân sự, xe công an.

Đáp án: 2

Câu 325: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe A.
 2. Xe B.

Đáp án: 1

Câu 326: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

 1. Không vi phạm.
 2. Vi phạm.

Đáp án: 2

Câu 327: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con (E), mô tô (C), Xe tải (A), mô tô (D)
 2. Xe khách (B), mô tô (C)
 3. Xe khách (B), mô tô (D)

Đáp án: 1

Câu 328: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

 1. Nhường xe con rẽ trái trước
 2. Đi thẳng không nhường

Đáp án: 1

Câu 329: Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Chỉ hướng 2
 2. Hướng 1 và 2
 3. Tất cả các hướng trừ hướng 3
 4. Tất cả các hướng trừ hướng 4

Đáp án: 2

Câu 330: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe đỏ (A)
 2. Xe xanh (B)

Đáp án: 2

Câu 331: Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Rẽ trái ngay trước xe buýt.
 2. Rẽ trái trước xe tải.
 3. Nhường đường cho xe buýt và xe tải.

Đáp án: 3

Câu 332: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con (B), mô tô (C)
 2. Xe con (A), mô tô (C)
 3. Xe con (E), mô tô (D)
 4. Tất cả các loại xe trên

Đáp án: 3

Câu 333: Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe của bạn
 2. Xe tải

Đáp án: 2

Câu 334: Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Quay đầu theo hướng A
 2. Quay đầu theo hướng B
 3. Cấm quay đầu

Đáp án: 3

Câu 335: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe con và xe tải, xe của bạn
 2. Xe của bạn, xe tải, xe con
 3. Xe của bạn và xe con, xe tải
 4. Xe của bạn – xe tải + xe con

Đáp án: 3

Câu 336: Khi muốn vượt xe tải, ngưới lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

 1. Tăng tốc cho xe chạy vượt qua
 2. Bật tín hiệu báo hiệu bằng đèn hoặc còi, khi đủ điều kiện an toàn, tăng tốc cho xe chạy vượt qua
 3. Đánh lái sang làn bên trái và tăng tốc cho xe chạy vượt qua

Đáp án: 2

Câu 337: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, mô tô
 2. Xe tải, mô tô
 3. Xe con, xe tải

Đáp án: 3

Câu 338: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải
 2. Xe khách
 3. Xe con

Đáp án: 2

Câu 339: Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

 1. Được vượt
 2. Cấm vượt

Đáp án: 2

Câu 340: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

 1. Cho phép.
 2. Cấm được vượt.

Đáp án: 2

Câu 341: Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Vị trí A và B
 2. Vị trí A và C
 3. Vị trí B và C
 4. Cả ba vị trí A, B, C

Đáp án: 3

Câu 342: Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

 1. Được phép dừng ở vị trí A
 2. Được phép dừng ở vị trí B
 3. Được phép dừng ở vị trí A và B
 4. Không được dừng

Đáp án: 4

Câu 343: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

 1. Xe mô tô
 2. Xe ô tô con
 3. Không xe nào vi phạm

Đáp án: 1,2

Câu 344: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con
 2. Xe tải
 3. Xe con, xe tải

Đáp án: 2

Câu 345: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe con
 2. Xe khách, xe con
 3. Xe khách, xe tải

Đáp án: 3

Câu 346: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con, xe tải, xe khách.
 2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.
 3. Xe khách, xe mô tô, xe con.
 4. Cả bốn xe.

Đáp án: 2

Câu 347: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông.

 1. Xe khách, xe tải
 2. Xe khách, xe con
 3. Xe con, xe tải
 4. Xe khách, xe tải, xe con

Đáp án: 1

Câu 348: Trong trường hợp dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì?

 1. Đánh lái sang trái cho xe vượt qua.
 2. Quan sát phía trước, phía sau, khi đủ điều kiện an toàn, bật tín hiệu bằng đèn hoặc còi rồi cho xe chạy vượt qua.
 3. Cấm vượt.

Đáp án: 2

Câu 349: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, mô tô
 2. Xe khách, mô tô
 3. Xe tải, xe con
 4. Mô tô, xe con

Đáp án: 2

Câu 350: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con (A), xe con (B), xe tải (D)
 2. Xe tải (D), xe con (E), xe buýt (G)
 3. Xe tải (D), xe con (B)
 4. Xe con (B), xe con (C)

Đáp án: 3

Câu 351: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Đáp án: 3

Câu 352: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 1. Xe của bạn, mô tô, xe con.
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Đáp án: 2

Câu 353: Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

 1. Xe con.
 2. Cả hai xe.
 3. Xe của bạn.

Đáp án: 1

Câu 354: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

 1. Đi thẳng.
 2. Đi thẳng hoặc rẽ phải.
 3. Rẽ trái.

Đáp án: 1,3

Câu 355: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

 1. Chuyển sang làn đường bên phải và rẽ phải.
 2. Dừng lại trước vạch dừng và rẽ phải khi đèn xanh.
 3. Dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng khi đèn xanh.
 4. Dừng lại trước vạch dừng và rẽ trái khi đèn xanh.

Đáp án: 3,4

Câu 356: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp.
 2. Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.
 3. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe đạp.

Đáp án: 2

Câu 357: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe con màu xanh phía trước và người đi bộ.
 2. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải trước xe con màu xanh.
 3. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải sau xe con màu xanh.

Đáp án: 3

Câu 358: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 1. Nhường đường cho xe khách và đi trước xe đạp.
 2. Nhường đường cho xe đạp và đi trước xe khách.
 3. Nhường đường cho xe đạp và xe khách.

Đáp án: 3

Câu 359: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 1. Xe con.
 2. Xe tải.
 3. Xe của bạn.

Đáp án: 2

Câu 360: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này

 1. Xe đi ngược chiều.
 2. Xe của bạn.

Đáp án: 2

Câu 361: Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức.

 1. Tăng tốc độ, chuyển sang làn đường bên trái để vượt.
 2. Không được vượt những người đi xe đạp.

Đáp án: 2

Câu 362: Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 1. Nếu phía sau không có xe xin vượt, chuyển sang làn đường bên trái.
 2. Nếu phía sau có xe xin vượt, thì giảm tốc độ, ở lại làn đường, dừng lại khi cần thiết.
 3. Tăng tốc độ trên làn đường của mình và vượt xe con.

Đáp án: 1,2

Câu 363: Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

 1. Chuyển sang nửa đường bên trái để đi tiếp.
 2. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu và đi trước.
 3. Giảm tốc độ, dừng lại nhường đường.

Đáp án: 3

Câu 364: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 1. Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên phải.
 2. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu, giữ nguyên tốc độ và đi tiếp.
 3. Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên trái.

Đáp án: 1

Câu 365: Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này

 1. Bật tín hiệu xin chuyển làn đường sang trái để vượt xe tải.
 2. Phanh xe giảm tốc độ chờ xe tải phía trước chuyển làn đường.
 3. Bấm còi báo hiệu và vượt qua xe tải trên làn đường của mình.

Đáp án: 2

Trên đây là bộ 365 câu hỏi thi lý thuyết kèm đáp án. Trung tâm thi bằng lái xe Hà Nội Chúc các em thi đỗ 20/20
Sau đó thì các em đăng kí tự học tự thi hoặc cần hỗ trợ thêm phần nào thì cứ tham khảo kỹ tại link bên dưới nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

incon facebookTham Gia Nhóm FB Học Lái Xe