Đề 4 - Thi sát hạch lái xe hạng A1

Câu hỏi

1. Dải phân cách trên đường bộ gồm những loại nào?

 
 
 

2. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào dưới đây?

 
 
 

3. Khi lái xe trong khu đô thị và đồng dân cư trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi như thế nào trong các trường hợp dưới đây?

 
 
 

4. Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?

 
 
 
 

5. Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

 
 
 
 

6. Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 
 

7. Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 
 

8. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?

 
 
 

9. Tác dụng của mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông là gì?

 
 
 
 

10. Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?

 
 
 

11. Khi điều khiển xe trên đường vòng người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an toàn?

 
 

12. Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

 
 
 
 

13. Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

 
 
 
 

14. Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

 
 
 
 

15. Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

 
 
 
 

16. Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 
 
 

17. Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo” ?

 
 

18. Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

 
 
 
 

19. Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

 
 
 
 

20. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 
 

21. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 
 

22. Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 
 
 
 

23. Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 
 
 
 

24. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 
 
 

25. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 
 
 

Câu thứ 1 / 25 câu.